Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.mebleowczarz.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.mebleowczarz.pl jest firma:

Meble Sklepy Firmowe Braci Owczarz sp.j.

ul. Pocztowa 13

89-100 Nakło nad Notecią

REGON: 091185230

NIP: 5581002953

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313389

 

Numer konta bankowego:

Alior Bank SA

58 2490 0005 0000 4500 4782 3050 

3. Adres do korespondencji:

Meble Sklepy Firmowe Braci Owczarz sp.j.

ul. Pocztowa 13

89-100 Nakło nad Notecią


4. Zakup w sklepie internetowym www.mebleowczarz.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.mebleowczarz.pl może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

2. Podane na stronach sklepu internetowego www.mebleowczarz.pl ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podanymi w złotych polskich. Wiążąca dla obu stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

3. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy dostępność produktów zamówienia wykracza poza określony na stronie, sklep internetowy www.mebleowczarz.pl zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy www.mebleowczarz.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.mebleowczarz.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, nie jest konieczne założenie konta użytkownika.

5. Założenie konta użytkownika, umożliwia obserwowanie statusu realizacji zamówienia.

6. Założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.mebleowczarz.pl jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji o prowadzonych akcjach zniżkowych, promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w IV punkcie regulaminu sklepu internetowego www.mebleowczarz.pl.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia, a także opłacenie (w przypadku wyboru sposobu płatności: przelew bankowy, lub płatności przy użyciu serwisu www.platności.pl) lub wybór sposobu płatności jako płatność przy odbiorze. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

8. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący adres e-mail) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Meble Sklepy Firmowe Braci Owczarz sp.j. która jest właścicielem sklepu internetowego www.mebleowczarz.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Firma Meble Braci Owczarz, właściciel sklepu internetowego www.mebleowczarz.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP, oraz poinformować o takiej potrzebie w trakcie realizacji zamówienia lub po niej w trakcie 14dni, od złożenia zamówienia.

12. Meble dostarczane są do klienta transportem firmowym, bądź odbierane osobiście w ustalonym punkcie sprzedaży stacjonarnej firmy Meble Sklepy Firmowe Braci Owczarz (adresy takich punktów znajdują się w zakładce „O nas” oraz „Nasze sklepy”), chyba że Klient życzy sobie inaczej. W takim wypadku Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie sklep internetowy www.mebleowczarz.pl.

13. Koszty oraz terminy dostaw znajdują się w zakładce "Koszty i zasady dostawy". Koszty dostawy obliczane są indywidualne, i uiszczane w sposób uzgodniony między Klientem a Sprzedawcą.

14. Sklep internetowy www.mebleowczarz.pl nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez składającego w formularzu zamówienia w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

15. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271) Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) albo drogą mailową na adres reklamacje@mebleowczarz.pl. W pisemnym, podpisanym przez klienta oświadczeniu zwrotu należy podać: dane Klienta, dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), nazwę, numery, ilość, towarów, które są zwracane, jeśli istnieje konkretny powód zwrotu prosimy go podać, informacje na temat opakowania, stanu mebli, numer konta bankowego, jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta (jeśli w takowym został dostarczony). Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, sklep internetowy www.mebleowczarz.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru www.mebleowczarz.pl zwróci Konsumentowi jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Konsument po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres korespondencyjny.

16. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy podany przez Klienta w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

17. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

18. Firma Meble Sklepy Firmowe Braci Owczarz sp.j. właściciel sklepu internetowego www.mebleowczarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Klienta wymiarów pomieszczeń, mebli oraz wszystkich produktów. W przypadku błędnych pomiarów dokonanych przez Klienta, całą odpowiedzialność prawną oraz rzeczową ponosi on sam.

III. Procedura reklamacyjna

1. Odbierając zamówiony towar, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, oraz jej zgodność z zamówieniem.

2. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

3. Do sprzętu musi być dostarczony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiej realizacji reklamacji.

4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.

5. Serwis ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu.

6. Sklep ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. W takim przypadku reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres korespondencyjny podany w niniejszym regulaminie.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.

10. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na podany adres e-mail. Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się Państwem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy bądź wymiany uszkodzonych elementów.

11. Paczki wysyłane do sklepu internetowego www.mebleowczarz.pl na jego koszt oraz za pobraniem, nie będą przyjmowane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Meble Sklepy Firmowe Braci Owczarz sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Pocztowa 13, 89-100 Nakło nad Notecią. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Meble Sklepy Firmowe Braci Owczarz sp.j i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.

2. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo do usunięcia swoich danych, które należy zgłosić do siedziby Meble Sklepy Firmowe Braci Owczarz sp.j

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.mebleowczarz.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Jest to równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).

3. Zawartość strony www.mebleowczarz.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a właścicielem sklepu internetowego www.mebleowczarz.pl z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia, o którym mowa w punkcie I niniejszego Regulaminu.

6. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy sklepem internetowym www.mebleowczarz.pl,  a Klientem jest prawo polskie.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2011 roku.Newsletter